In dit overzicht vindt je de basiscodefragmenten in één oogopslag. Klik voor meer informatie op de betreffende functie.

Beschrijving
Script XML

Introductie

<flow>
<nodes>

Presenteer documenten
Presenteer documenten in verschillende bestandsformaten met je deelnemer en bespreek ze samen.<node id="Present_documents" type="File">
<name>Present documents</name>
<attachments>
<attachment fileCode="doc01" attach="true"/>
</attachments>
</node>

Formulieren invullen
Creëer formulieren die je samen met jouw deelnemer wilt invullen.<node id="Fill_in_forms" type="Form">
<name>Fill in forms</name>
<title>Details about the customer</title>
<text>Complete the following</text>
<fields>
<field name="company name" text="Company name" />
<field name="family name" text="Last name" />
<field name="birth names" text="First name" />
</fields>
</node>

Maak keuzes
De keuze functie zorgt voor flexibiliteit tijdens jouw online meeting.
<node id="Make_choices" type="Choice">
<name>Make choices</name>
<title>I can show you the following</title>
<text>Make a choice:</text>
<options>
<option value="Presentation"><text>Give a presentation.</text><goto>Node1</goto></option>
<option value="Screen"><text>Share my screen.</text><goto>Node2</goto></option>
<option value="Form"><text>Fill in a form.</text><goto>Node3</goto></option>
<option value="Offer"><text>The customer signs.</text><goto>Node4</goto></option>
</options>
</node>

Scherm delen
Laat alles op je beeldscherm zien, zoals een live tariefcalculator, terwijl jouw deelnemer toekijkt.

<node id="Share_your_screen" type="ScreenShare">
<name>Share your screen</name>
</node>
Upload documenten
Gebruik deze functie om je deelnemer en jezelf toe te staan om documenten te uploaden.
<node id="Upload_documents" type="Upload">
<name>Upload documents</name>
<uploads>
<upload name="curriculum vitae" description="CV client" externalId="doc01" fileTypes="pdf,jpg" mandatory="false" />
</uploads>
</node>
Download documenten
Je deelnemer en jij kunnen documenten downloaden tijdens de online meeting.

<node id="Download_documents" type="Download">
<name>Download_documents</name>
<title>The title of the node</title>
<text>Subtitle</text>
<attachments>
<attachment templateCode="doc02" />
</attachments>
</node>

Automatisch genereren van e-mails 
Genereer en verzend e-mails inclusief rapportage, contracten of uitnodigingen voor de volgende online meeting.
<node id="Autogenerate_and_send_emails" type="Email">
<name>Autogenerate and send emails</name>
<templateCode>email01</templateCode>
<attachments>
<attachment fileCode="pres01" attach="true" />
<attachment templateCode="att01" attach="true" />
</attachments>
</node>

Onderteken documenten 
Laat contracten of formuliern ondertekenen tijdens de online meeting.<node id="Sign_documents" type="Sign">
<name>Sign documents</name>
<signs>
<sign fileCode="testdoc"> <position left="105" top="180"/></sign>
</signs>
</node>

Html & embed iframes 
Embed externe content zoals YouTube videos, advertenties of meer tijdens jouw online meeting.

<node id="Html_and_embed_iframes" type="Template">
<name>Html and embed iframes</name>
<templateCode>template001</templateCode>
</node>

Presenteer videos
Presenteer videos tijdens jouw online meeting.


<node id="Present_videos" type="Template">
<name>Present videos</name>
<templateCode>template001</templateCode>
</node>

Presenteer foto's 
Presenteer foto's tijdens jouw online meeting.
<node id="Present_photos" type="File">
<name>Present photos</name>
<attachments>
<attachment fileCode="doc01" attach="true"/>
</attachments>
</node>

Sluiten
</nodes>
</flow>

In de bijlage vind je een voorbeeld XML code voor alle mogelijke features.


. In dit overzich zie je de text voor het maken van raporten of autogegenereerde documenten

Omschrijving
Voorbeeld-tekst

Autogenereer documenten 
Automatisch genereer PDF's uit ingevulde formulieren.

Hello [flow:birth name] [flow:family name],

thank you for today´s online conversation. You have ordered [flow:amount of packages] software packages.

Sincerely yours [user:Full Name]

Creëer raporten 
Creëer rapporten automatisch van elke meeting.
Hello [flow:birth name] [flow:family name],

thank you for today´s online conversation.

You have ordered [flow:amount of packages] software packages.

Sincerely yours [user:Full Name]

Automatisch genereren van e-mails 
Genereer en verzend e-mails inclusief rapportage, contracten of uitnodigingen voor de volgende online meeting.
Hello [flow:birth name] [flow:family name],

It was a pleasure meeting you online and I look forward to our contact in the future.
 

With kind regards, [user:Full Name]