Formulieren invullen
Ontwerp formulieren die jij samen met je deelnemer wenst in te vullen.

In deze Node creëer je een form om informatie te verzamelen van je deelnemer.


Laten we kijken naar de technische implementatie in Idiligo.

In de sectie Fase 2: Implementatie (in Idiligo) heb je de code gekopieerd met drie stippen (...)  in jouw script: Vervang deze drie stippen (...) nu met de volgende code

<node id="Fill_in_forms" type="Form">
<name>Fill in forms</name>
<title>Details about the customer</title>
<text>Complete the following</text>
<fields>
    <field name="company name" text="Company name" />
    <field name="family name" text="Last name" />
<field name="birth names" text="First name" />
</fields>
</node>

Zo ziet het eruit in Idiligo.

Code
1234

Description
My first script
Flow XML
<flow>
<nodes>
<node id="Fill_in_forms" type="Form">
    <name>Fill in forms</name>
    <title>Details about the customer</title>
    <text>Complete the following</text>
    <fields>
        <field name="company name" text="Company name" />
        <field name="family name" text="Last name" />
    <field name="birth names" text="First name" />
    </fields>
    </node>
</nodes>
</flow>

Doe na het kopiëren het volgende:

1. Zorg ervoor dat de node id uniek is. Geef het een naam / nummer of combineer ze samen (hier: Fill_in_forms),

2. Je kan de node een beschrijving geven (here: Fill in forms)

3. Verander de title, deze zal zichtbaar zijn bovenaan het scherm (hier: Details about the customer)

4. Verander de text, het is de ondertitel en zichtbaar. (hier: Complete the following)

5. CVerander the fields: The fields name is de naam van het databaseveld. De tekst is de beschrijving die getoond wordt op het scherm.

6. Klik op de 'Save' knop.

Controleer het script door het te gebruiken...klik 'Start nieuwe sessie'.


Geavanceerd: Keuzelijst

In plaats van een veld met open vragen, kan je ook een keuzelijst met meerdere opties toevoegen. Voeg de volgende code ergens tussen <fields> en </fields>.


Laten we kijken naar de technische implementatie in Idiligo.

Voeg de volgende code toe aan jouw script

<field name="gender" text="mister or miss">
<options>
<option value=" "><text> </text></option>
<option value="mister"><text>mister</text></option>
<option value="miss"><text>miss</text></option>
</options>
</field>

Zo ziet het eruit in Idiligo.

Code
1234

Description
My first script
Flow XML
<flow>
<nodes>
<node id="Fill_in_forms" type="Form">
<name>Fill in forms</name>
<title>Details about the customer</title>
<text>Complete the following</text>
<fields>
<field name="company name" text="Company name" />
<field name="gender" text="mister or miss">
<options>
        <option value=" "><text> </text></option>
        <option value="mister"><text>mister</text></option>
        <option value="miss"><text>miss</text></option>
        </options>
        </field>
<field name="family name" text="Last name" />
<field name="birth names" text="First name" />
</fields>
</node>
</nodes>
</flow>


Geavanceerd: Hoogte en breedte van een veld

De hoogte en breedte van een veld zijn vooraf ingesteld. Maar als je deze wil aanpassen moet je de parameters rows=" " en cols=" " gebruiken.


Laten we kijken naar de technische implementatie in Idiligo.

Voeg de volgende code toe aan jouw script

rows="2" cols="60"

Zo ziet het eruit in Idiligo.

Code
1234

Description
My first script
Flow XML
<flow>
<nodes>
<node id="Fill_in_forms" type="Form">
<name>Fill in forms</name>
<title>Details about the customer</title>
<text>Complete the following</text>
<fields>
<field name="company name" text="Company name" linkedField="relation:Company Name" rows="2" cols="60" />
<field name="gender" text="mister or miss">
<options>
<option value=" "><text> </text></option>
<option value="mister"><text>mister</text></option>
<option value="miss"><text>miss</text></option>
</options>
</field>
<field name="family name" text="Last name" />
<field name="birth names" text="First name" />
</fields>
</node>
</nodes>
</flow>


Geavanceerd: Verplichte velden

Je kan velden verplicht maken door mandatory="true" toe te voegen. Een verplicht veld moet ingevuld worden voordat je door kan gaan naar de volgende stap.


Laten we kijken naar de technische implementatie in Idiligo.

Voeg de volgende code toe aan jouw script

 mandatory="true"

Zo ziet het eruit in Idiligo.

Code
1234

Description
My first script
Flow XML
<flow>
<nodes>
<node id="Fill_in_forms" type="Form">
<name>Fill in forms</name>
<title>Details about the customer</title>
<text>Complete the following</text>
<fields>
<field name="company name" text="Company name" linkedField="relation:Company Name" rows="2" cols="60" mandatory="true" />
<field name="gender" text="mister or miss">
<options>
<option value=" "><text> </text></option>
<option value="mister"><text>mister</text></option>
<option value="miss"><text>miss</text></option>
</options>
</field>
<field name="family name" text="Last name" />
<field name="birth names" text="First name" />
</fields>
</node>
</nodes>
</flow>


Geavanceerd:  Extra lijnen of tekst tussen of boven velden

Een extra tekstlijn kan gemaakt woorden door het veld type rowWithtext toe te voegen.


Laten we kijken naar de technische implementatie in Idiligo.

Voeg de volgende code toe aan jouw script

<field name="header" text="Your details" type="rowWithText"> 
</field>

Zo ziet het eruit in Idiligo.

Code
1234

Description
My first script
Flow XML
<flow>
<nodes>
<node id="Fill_in_forms" type="Form">
<name>Fill in forms</name>
<title>Details about the customer</title>
<text>Complete the following</text>
<fields>
        <field name="header" text="Your details" type="rowWithText"> 
        </field>
<field name="company name" text="Company name" linkedField="relation:Company Name" rows="2" cols="60" mandatory="true" />
<field name="gender" text="mister or miss">
<options>
<option value=" "><text> </text></option>
<option value="mister"><text>mister</text></option>
<option value="miss"><text>miss</text></option>
</options>
</field>
<field name="family name" text="Last name" />
<field name="birth names" text="First name" />
</fields>
</node>
</nodes>
</flow>


Geavanceerd: De uitdrukking van tekst
  • Bold: plaats de tekst tussen **
  • Italic: plaats de tekst tussen *
  • Line break: voeg 7 ^^^^^^^
  • Tab: gebruik >
  • Picture: gebruik ![description](link of the picture)
  • Link: gebruik [description](link)

Laten we kijken naar de technische implementatie in Idiligo.

Voeg de volgende code toe aan jouw script

Code
1234

Description
My first script
Flow XML
<flow>
<nodes>
<node id="Fill_in_forms" type="Form">
<name>Fill in forms</name>
<title>Details about the customer</title>
<text>Complete the following</text>
<fields>
       <field name="header" text="Your details" type="rowWithText">
</field>
        <field name="Logo" text="![lounger](https://www.idiligo.com/wp-content/uploads/2018/11/idiligo_logo_white_small.png)" />
<field name="company name" text=">Company name" linkedField="relation:Company Name" rows="2" cols="60" mandatory="true" />
<field name="gender" text="mister or miss">
<options>
<option value=" "><text> </text></option>
<option value="mister"><text>mister</text></option>
<option value="miss"><text>miss</text></option>
</options>
</field>
<field name="family name" text="**Last** name" />
<field name="birth names" text="*First* name" />
<field name="participant" text="Name of ^^^^^^^the participant:" linkedField="contact:Full Name" />
</fields>
</node>
</nodes>
</flow>