Formulieren invullen

In deze Node creëer je een form om informatie te verzamelen van je deelnemer.


Kopieer de volgende code in jouw script

<node id="Fill_in_forms" type="Form">
<name>Fill in forms</name>
<title>Details about the customer</title>
<text>Complete the following</text>
<fields>
<field name="company name" text="Company name" />
<field name="family name" text="Last name" />
<field name="birth names" text="First name" />
</fields>
</node>


Doe na het kopiëren het volgende:

1. Zorg ervoor dat de node id uniek is. Geef het een naam / nummer of combineer ze samen (hier: Fill_in_forms).

2. Je kan de node een beschrijving geven (here: Fill in forms).

3. Verander de title, deze zal zichtbaar zijn bovenaan het scherm (hier: Details about the customer).

4. Verander de text, het is een optionele ondertitel. (hier: Complete the following)

5. Wijzig de velden: De veldnaam (field) is tevens de naam van de database field. De tekst (text) is de beschrijving die op het scherm verschijnt. 

6. Klik op 'Opslaan'.

In templates kan je deze velden gebruiken. B.v. [flow:family name], wordt vervangen door de ingevulde waarde.


Elke node kan afgesloten worden met een goto-veld. Zonder goto-veld, springt het script automatisch naar de volgende node in het script. Je kan voor </node> de volgende code <goto>nextNode</goto> toevoegen, waarbij nextNode door de juiste Node-ID vervangen dient te worden, zodat Idiligo hier heen springt.


Geavanceerd: Drop Down

In plaats van een veld met open vragen, kan je ook een keuzelijst met meerdere opties toevoegen. Voeg de volgende code ergens tussen <fields> en </fields>.


Voeg de volgende code toe aan jouw script

<field name="gender" text="mister or miss">
<options>
<option value=" "><text> </text></option>
<option value="Dear Mr. "><text>male</text></option>
<option value="Dear Ms."><text>female</text></option>
</options>
</field>

In templates kan je deze velden gebruiken. In dit voorbeeld het veld [flow:gender] welke wordt vervangen door de gekozen waarde, 'Dear Mr.' of 'Dear Ms.'

Als alternatief kan je ook gebruik maken van de Node "Keuzes maken"


Geavanceerd: Hoogte en breedte van een veld

De hoogte en breedte van een veld zijn vooraf ingesteld. Maar als je deze wil aanpassen dien je de parameters
rows=" " en cols=" " te gebruiken.


Voeg de volgende code toe aan jouw script

<field name="family name" text="Last name" rows="2" cols="60" />


Geavanceerd: Vul het formulier met de gegevens van je deelnemer

Bij het starten van een meeting kunnen de gegevens van de deelnemer (contact persoon) ingevuld worden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in het script middels de linkedField parameter.


Voeg de volgende code toe aan jouw script

<field name="family name" text="Last name" linkedField="contact:Family Name" />


Beschikbare velden voor de deelnemer zijn:
contact:Birth Names
contact:Family Name
contact:EmailGeavanceerd: Verplichte velden

Je kan velden verplicht maken door mandatory="true" toe te voegen. Een verplicht veld dient ingevuld te worden voordat je door kan gaan naar de volgende stap.


Voeg de volgende code toe aan jouw script

<field name="family name" text="Last name" rows="2" cols="60" mandatory="true" /> Geavanceerd: Extra regels met uitsluitend tekst

Een extra tekstregele kan worden toegevoegd met een veld van het type rowWithtext.


Voeg de volgende code toe aan jouw script

<field name="header" text="Your details" type="rowWithText"> 
</field>Geavanceerd: de weergave van de tekst

Je kan gebruik maken van html in de text, of van de volgende code:

  • Vet: plaats de tekst tussen **
  • Schuin: plaats de tekst tussen *
  • Nieuwe regel: voeg 7 ^^^^^^^ toe
  • Inspringen: gebruik > (of >> voor dubbel inspringen)
  • Afbeelding: gebruik ![beschrijving](link naar de afbeelding)
  • Link: gebruik [beschrijving](link)


Tip kijk: Video: Ontwikkel je eigen script (basic) .