Documenten ondertekenen

Met Ondertekenen kan je de deelnemer vragen om documenten te ondertekenen tijdens een online meeting. Nadat de deelnemer het document heeft ondertekend en je de online meeting hebt gesloten, kan je het document ophalen door in het meeting-overzicht op 'Meeting bewerken' te klikken.

Voor de code zijn er 2 opties:

  • Het script bepaalt waar de handtekening wordt geplaatst: gebruik de code snippet, inclusief het "positie" element
  • Het gebruikte document bevat sign tags ( ##SIG{} ). Je kan het "positie" element verwijderen. Klik hier om meer te leren over sign tags. 

Kopieer de code-snippet naar je script

<node id="Sign_documents" type="Sign">
<name>Sign documents</name>
<signs>
<sign fileCode="testdoc"> <position page="1" left="105" top="180"/></sign>
</signs>
</node>


Na het kopiëren doe je het volgende:

1. Zorg ervoor dat de Node-ID uniek is. Geef het een naam / nummer. (hier: Sign_documents).
2. 
Je kan de Node een beschrijvende naam geven. (hier: Sign documents).
3. 
Zorg ervoor dat het juiste document is ondertekend (hier: testdoc).
4. 
Zorg ervoor dat de juiste pagina is geselecteerd (hier pagina = "1").
5. 
Zorg ervoor dat de juiste positie van de handtekening aanwezig is (position left="105" top="180").
6. 
Druk op de knop 'Opslaan'.


Elke node kan afgesloten worden met een goto-veld. Zonder goto-veld, springt het script automatisch naar de volgende node in het script. Je kan voor </node> de volgende code <goto>nextNode</goto> toevoegen, waarbij nextNode door de juiste Node-ID vervangen dient te worden, zodat Idiligo hier heen springt.


Geavanceerd: de juiste positie van de handtekening in het document

In dit voorbeeld is een document uit de Idiligo-bibliotheek ondertekend, met de handtekening op een vaste positie op de eerste pagina. De positie (in mm) van de handtekening begint vanaf de linkerbovenhoek (0,0) tot de rechteronderzijde van het document (A4-document: 210,297). Het document moet een PDF-document zijn. (here: position left="105" top="180")


Geavanceerd: het aantal pagina's

Als je documenten met meerdere pagina's wilt laten ondertekenen, kopieert en plak je de sectie. (<position page = "1" left = "105" top = "180" />) en wijzig het paginanummer.


Geavanceerd: het juiste document

In plaats van een document uit de documenten bibliotheek kan je ook gebruik maken van documenten die tijdens de online meeting zijn geüpload. Vervang in dit geval:

<sign fileCode="testdoc">

met:

<sign uploadId="test01">
En natuurlijk kan je de documenten automatisch genereren.
Vervang in dit geval:

<sign fileCode="testdoc">

met:

<sign templateCode="testtemplate">


Geavanceerd: gebruik documenten zonder positie voor ondertekening

Verwijder in dit geval de positie-informatie (hier: <position left = "105" top = "180" />) en bereid je document dienovereenkomstig voor. Direct naar de handleiding.Tip kijken: video om je eerste eigen script te maken.