E-mails automatisch genereren en verzenden

In het Node Email kan je e-mails verzenden naar je deelnemer. Een e-mailknop verschijnt tijdens de online meeting. De host van het online meeting ontvangt een kopie van deze e-mail.


Kopieer de code-snippet naar je script

<node id="Autogenerate_and_send_emails" type="Email">
<name>Autogenerate and send emails</name>
<templateCode>email01</templateCode>
<attachments>
<attachment fileCode="pres01" attach="true" />
<attachment templateCode="att01" attach="true" />

<attachment uploadId="document1" attach="true" />
</attachments>
</node>


Na het kopiëren doe je het volgende:

1. Zorg ervoor dat de Node-ID uniek is. Geef het een naam / nummer (hier: Autogenerate_and_send_emails).
2.
Je kan de Node een beschrijvende naam geven (hier: Autogenerate and send emails). Deze naam zal ook het onderwerp van de e-mail zijn.
3. 
Zorg ervoor dat de templateCode verwijst naar de code in de 'template-bibliotheek' (hier: email01). Een bijlage kan een bestand uit de 'documentbibliotheek' (hier: pres01) zijn, een template uit de 'template-bibliotheek' (hier: att01) of een tijdens de Online Meeting geüpload document (bijv. UploadId = "doc01").


Elke node kan afgesloten worden met een goto-veld. Zonder goto-veld, springt het script automatisch naar de volgende node in het script. Je kan voor </node> de volgende code <goto>nextNode</goto> toevoegen, waarbij nextNode door de juiste Node-ID vervangen dient te worden, zodat Idiligo hier heen springt.


Tip kijken: video om je eerste eigen script te maken.