Geavanceerde code snippets:


1. Doorzichtig

    Nodes kunnen doorzichtig worden gemaakt voor de klant  (gebruik visible="false")

<node id="Present_documents" type="File" visible="false">


2. Goto

   Elke node eindigd met een goto veld. Hier wordt de naam van de node genoemd waar daarna naartoe gesprongen wordt.  <goto>node006</goto> 

    If there is no goto step the script will automatically jump to the next node.


3. Acties

    Optioneel kan een node acties bevatten:

  • Een alert (pop up notificatie)

<actions>   

<action type="Alert" trigger="Next" fireOnce="true" text="Are you sure?" />

</actions>

  • Uitleg van het commando in alerts:  
    • FireOnce=true: Een gebruiker kan deze node meerdere malen bezoeken maar de actie wordt maar een keer uitgevoerd 
    • Trigger=Load: De actie wordt uitgevoerd wanneer de node laadt
    • Trigger=Next: De actie wordt uitgevoerd wanneer naar de volgende node gegaan wordt

<actions>

   <action type="Mail" trigger="Load" fireOnce="true" text="The user completes the form!"   email="john@yourcompany.com" />

</actions>