Nodes kunnen verrijkt worden met acties (alerts) om pop-up berichten te tonen of email te versturen:


Een pop up bericht


<actions>   

<action type="Alert" trigger="Next" fireOnce="true" text="Are you sure?" />

</actions>

  • Toelichting van de commando's in alerts :
    • FireOnce=true: Als een gebruiker meerdere malen deze node bezoekt, wordt de actie slechts 1 keer uitgevoerd
    • Trigger=Load: De actie wordt uitgevoerd als de node start
    • Trigger=Next: De actie wordt uitgevoerd bij het springen naar de volgende.


Een email wordt verstuurd


<actions>

   <action type="Mail" trigger="Load" fireOnce="true" text="The user completes the form!"   email="john@yourcompany.com" />

</actions>