Het systeem bevat database-velden, welke gebruikt kunnen worden in het script en de templates.


A: Over je organisatie

Naam van je organisatie:[customer:Company Name]
Adres van je organisatie:[customer:Straatnaam] [customer:Zip Code] [customer:City] [customer:LandCode]


B: Over je deelnemer:

Voornaam:[contact:Birth Names]
Achternaam:[contact:Family Name]
Email:[contact:Email]


C: Over jou als gebruiker

Voornaam:[user:Voornaam]
Achternaam:[user:Name]
Email:[user:Email]
Functie:[user:JobTitle]
Telefoon:[user:PhoneNumber]
Foto:[user:ProfilePicture]