Het systeem bevat database-velden, welke gebruikt kunnen worden in het script en de templates.


A: Over je organisatie

Naam van je organisatie:[customer:Company Name]

Adres van je organisatie:[customer:Straatnaam] [customer:Zip Code] [customer:City]


B: Over je deelnemer:

Voornaam:[contact:Birth Names]
Achternaam:[contact:Family Name]
Email:[contact:Email]


C: Over jou als gebruiker

Voornaam:[user:Voornaam]
Achternaam:[user:Name]
Email:[user:Email]

Functie:[user:JobTitle]

Mobiele telefoon:[user:PhoneNumber]