Als Idiligo-partner moeten bepaalde stappen worden gevolgd om een prospect te claimen. Om een potentiële klant te claimen, kun je met je motivatie contact opnemen met onze partner desk. Zo krijg je het exclusieve recht om gedurende drie maanden met je potentiële klant te onderhandelen. Na drie maanden evalueren we de voortgang van elke geclaimde prospect. Als er geen actie is ondernomen, wordt de prospect vrijgegeven voor andere partners en heb je niet langer het exclusieve recht om contact op te nemen of te onderhandelen met je prospect.Neem voor vragen contact op met onze partner desk: