Network Scripts zijn kosteloos voor haar gebruikers  (b.v. resellers die een Network Script ontvangen van een leverancier).


Een éénmalig tarief geldt voor de maker van het Network Script (b.v. de leverancier).